Enter Media

Enter Media

Enter Media

Gender distribution

Women
50%
Men
50%

Leeftijd

13-34 jaar
22%
35-64 jaar
56%
65+ jaar
22%

Opleiding

Source: NOM
Laag
19%
Midden
45%
Hoog
36%

Gezinsfase

Source: NOM
Huishoudens met kinderen
43%
Twe epersoons huishoudens
39%
Alleenstaanden
18%

Stedelijkheid

Weinig/Niet
34%
Matig
21%
Sterk
45%

Welstand

W4+W5 (Laag)
39%
W3
22%
W1+W2 (Hoog)
39%